Інформатика і менеджмент:

кваліфікаційні рамки в стандартах болонського процесу

Термін виконання: 2 роки.

 

Координатор: Університет Марії Кюрі-Склодовської (Польща)

Учасники з боку ЄС:

Університет Кобленц-Ландау (Німеччина)

Лінк Кампус Університет (Італія)

Технічний університет Кошице (Словаччина);

Агентство з забезпечення якості вищої освіти (Нідерланди);

Всесвітній університетський сервіс (Австрія).

 

Загальна мета проекту - сприяння розвитку вищої освіти Росії, України та Вірменії шляхом її адаптації до реальних потреб економіки.

 Предмет проекту - впровадження ідеї кваліфікаційних рамок в галузі інформатики та менеджменту в країнах-учасницях з метою поліпшення національних освітніх стандартів шляхом аналізу даних, зібраних від потенційних роботодавців.

 Очікувані результати - Огляд реальних потреб економік трьох країн. Створення спеціального документа «Основні принципи формування кваліфікаційних рамок в галузі інформатики та менеджменту», який розкриває кваліфікаційні вимоги у відповідних галузях. Адаптація загальних рекомендацій до національних умов. Розгляд і схвалення національних кваліфікаційних рамок науково-методичними комісіями, що відповідають за підготовку національних стандартів. Подальше використання національних кваліфікаційних рамок для розробки нових освітніх стандартів.

 Заплановані тренінги співробітників університетів і міністерств в європейських університетах. Викладачі, що підвищили кваліфікацію в університетах ЄС, підготують спеціальні курси, присвячені проблемам кваліфікаційних рамок.