Проект буде запущено починаючи з 1й зустрічі (1 місяць) під час зустрічі в UMCS (Університет Марії Кюрі Склодовської, Польща) протягом якої всі партнери будуть представлені один одному, щоб обговорити планування часу, результати, завдання й управління проектом. Два рази на рік проходитимуть координаційні зустрічі, які будуть організовані в NMU (Національний Гірничий Університет, Україна), QANU (Забезпечення якості навчання в Нідерландах) and RAU (Російсько-Вірменський (Слов'янський) університет, Вірменія). Під час координаційних нарад обговорюватимуться питання стосовно оперативного, технічного, фінансового змісту проекту. Цілі проекту будуть обговорюватися. Планування майбутнього заходу здійснюватиметься, а також пройде обговорення передової практики, отриманої на курсах.

Управління проектом буде здійснюватися на двох рівнях: країни-партнера і проекту в цілому. Перш за все, на рівні проекту буде створено Раду Керуючих Проектом (РКП), в якій візьмуть участь по одному представнику від країни ЄС і по два від країни-партнера. Учасники РКП проводитимуть конференції із засобів відеотрансляції, щоб обговорити останні події проекту. У кожній країні-партнера буде створена своя Група Керуючих Проектом (ГУП). ГУП переконається, що проект працює ефективно і на інституціональному рівні. Далі, для кожної країни-партнера контактна особа має забезпечити гармонійну реалізацію пакетів робіт і своєчасне управління проектом, контроль якості та моніторинг відвідувань на місцевому рівні. Крім того, кожним робочим пакетом будуть керувати різні партнери: WP1-UMCS; WP2-UKOLD; WP3-CMC-MSU; WP4 - KNU; WP 5 - WUS; ​​WP6 - QANU and ANQA; WP 7 - SEUA; WP8-UMCCS. Нарешті, на рівні всього проекту буде керувати головний партнер, який створить команду з управління проектом, яка буде виконувати щоденні доручення, управляти фінансами, оперативно розподіляти і перерозподіляти заходи, організовувати координаційні зустрічі, а також проводити контроль якості та моніторинг проекту. UMCS (Університет Марії Кюрі Склодовської, Польща) підготує проміжні і остаточний звіти для EACEA.

UMCS (Університет Марії Кюрі Склодовської, Польща) проведе пакети робіт, буде піклуватися про ефективне і своєчасне виконання, моніторинг, підготує доповідь про досягнення з завершення пакета робіт.