Пакет робіт 1. Створення національних комітетів, які займаються удосконаленням освітніх стандартів

1. Перша координаційна зустріч, установа національних комітетів з розробки удосконалення освітніх стандартів.

2. Розробка курсів підвищення кваліфікації в ЄС. Навчання буде стосуватися методології кваліфікаційних рамок, розробки ГКХ, контролю якості кваліфікації випускників, законодавчих питань, пов'язаних із сферою кваліфікаційних рамок, питань впровадження нових розробок.

3. Навчання представників (по одній людині) кожного університету європейському підходу і технологіям розробки кваліфікаційних рамок в університеті Кобленц-Ландау.

4. Переклад європейської методичної літератури, презентацій та технічних матеріалів на українську / російську мову. З повернення кожного з співробітників в рідний університет він (вона) візьме участь у семінарах (тривалістю два дні), з метою поширення отриманих знань.

 

Пакет робіт 2. Онлайн-платформа, що реалізує можливість діалогу представників академічної сфери, бізнесу, випускників та інших зацікавлених осіб.

1. Відкриття національних центрів з управління розвитку кваліфікаційних рамок у Державному інженерному інституті Вірменії, Московському державному університеті ім. Ломоносова та Хмельницькому національному університеті. Центри будуть займатися менеджментом і моніторингом прогресу робіт на національному рівні.

2. Підвищення кваліфікації співробітників вищезазначених центрів в європейських країнах партнерів, з метою перейняття накопиченого досвіду, що стосується сфери управління освітніми стандартами.

3. Поїздка двох представників НГУ до Московського державного університету ім. М. Ломоносова на три дні. У рамках зустрічі пройде обговорення питань розробки платформи, обговорення знань отриманих учасниками у попередньому пункті. Розроблені концепції та чорнові варіанти баз даних, електронного форуму будуть проаналізовані європейськими експертами.

4. Проектування і розробка баз даних, а також інструментарію для збору необхідної інформації, що включає анкетне обстеження і т.п.

5. Розробка правил з проектування, розробки структури та управління банками даних

6. Тестування розробленої платформи, виявлення помилок, підготовка фінальної версії. Залучення представників бізнесу, випускників для спільної роботи в новому віртуальному просторі.

 

Пакет робіт 3. Проектування і впровадження кваліфікаційних рамок у галузі інформатики та менеджменту

1. Розробка спільної концепції кваліфікаційних рамок. Обговорення питань у галузі проектування, а також тих, що підлягають компетенції міністерства освіти на національному рівні.

2. Переробказагальноїконцепціїзметоювиробіткуконцепційнаціональних, відповідаютьвимогамкожноїзкраїн-партнерів

3. Презентація вироблених концепцій перед роботодавцями, особами, зацікавлених у випускниках університетів-партнерів. Облік озвучених відгуків (ремарок, уточнень, пропозицій). Зовнішнє оцінювання європейськими інститутами національних концепцій з метою перевірки їх відповідності стандартам ЄС.

4. Розробка інструкцій (методологічних) з розробки галузевих кваліфікаційних рамок. Переклад, публікація, розповсюдження.

5. Облік думок роботодавців, випускників, що стосуються запропонованих раніше навчальних планів. Підготовка нових, фінальних версій концепцій кваліфікаційних рамок у Росії, Україні, Вірменії. Підготовка до їх розгляду та прийняття на рівні міністерств.

6. Підготовка інструкцій, методологічною літератури, що представляє собою рекомендації для розробки нових програм, навчальних модулів та завдань.

 

Пакет робіт 4. Освітньо-кваліфікаційні характеристики для магістрів і бакалаврів

1. Розроблення освітньо-кваліфікаційних характеристик нового зразка. Презентація нових документів на рівні університетів-партнерів, сповіщення відповідного педагогічного складу, докладний вивчення ними нових стандартів.

2. Контроль відповідності нових ГКХ стандартів ЄС з боку європейських і сторонніх експертів. Міжнародні конференції за участю європейських колег на базі університетів східних партнерів.

3. Розробка довідкової літератури, рекомендацій з розробки освітньо-кваліфікаційних характеристик. Переклад, публікація.

4. Розробка регіональних версій ГКХ кожним університетом-партнером. Передача розроблених документів на розгляд роботодавцями, адаптація останніх версій ГКХ з урахуванням отриманих відгуків. Публікації нових документів.

 

Пакет робіт 5. Поширення

1. Розробка та підтримка веб-сайту з постійно оновлюється інформацією про хід проекту, отримані результати. Публікацію та розповсюдження інформаційних бюлетенів. Відкриття електронного форуму по взаємодії членів консорціуму та осіб, зацікавлених у випускниках університетів.

2. Написаннятапублікаціяброшур, роздавальнихматеріалівзінформацієюпропроектанглійською, українською, російською, вірменськоюмовами. Повідомлення суспільства про хід проекту за допомогою місцевих газетних видань та ЗМІ.

3. Проведення семінарів, навчальних курсів і конференцій. Дві щорічні конференції будуть проводитися в Москві та Києві, на нього буде подана Методологія створення кваліфікаційних рамок, її переваги, підходи до вироблення освітньо-кваліфікаційних характеристик нового зразка.

Пакет робіт 6. Контроль якості та моніторинг

1. Відвідування сайтів університетів-партнерів по завершення кожного етапу проекту внутрішніми експертами, представниками самих університетів для підготовки звітів з розвитку проекту. Підготовка піврічних звітів з розробки проекту, що містять висновки експертів.

2. Щорічні відвідування сайтів керівниками проекту, підготовка рекомендацій з поліпшення проекту міжнародними експертами нарівні з місцевими.

3. Щорічна презентація проекту в національних міністерствах освіти спільно з роботодавцями з метою залучення їх в робочий процес, що гарантує високу якість виконання проекту.

4. Взаємні оцінки прогресу розробки кваліфікаційних рамок російськими, українськими та вірменськими Національними комітетами з розробки освітніх стандартів нового типу.

5. Зовнішній контроль якості виконання проекту європейськими та національними експертами (у тому числі підрядниками)

6. Зовнішній фінансовий аудит проекту

 

Пакет робіт 7. Стійкість

1. Сертифікація кваліфікаційних рамок відповідними управліннями з контролю якості. Міністерства та агентства створять експертні групи із залученням міжнародних фахівців, які проведуть аналітичний огляд нових кваліфікаційних рамок.

2. Прийняття міністерствами освіти Росії, України та Вірменії нових кваліфікаційних рамок, що гарантують їх довгий «життєвий цикл» і використання поза проектного консорціуму.

3. Вивчення й схвалення отриманих результатів, в першу чергу нових кваліфікаційних стандартів, вищими державними органами в освітній галузі (Міністерства науки і освіти, Академії наук, вчені ради тощо)

4. Фінансові та стратегічні прогнози щодо впровадження нових кваліфікаційних стандартів виконані міністерствами відповідних країн.

 

Пакет робіт 8. Менеджмент

1. Знайомство, презентація учасників; детальне планування проекту, кінцевого результату, завдань та управління на координаційній зустрічі в Університеті Марії Кюрі-Склодовської в Любліні.

2. Створення координуючої групи проекту, в якій візьмуть участь по одному представнику країн Євросоюзу і по два - від країн самих учасників. Створення робочих груп у кожному університеті-партнері, в обов'язки яких входитиме контролювання і управління проектом на рівні ВНЗ.

3. Організація координаційних зустрічей у Дніпропетровську, Утрехті та Єревані для обговорення технічних, фінансових та оперативних питань, а також планування подальших кроків.

4. Створення команди з управління проектом, що має досвід роботи в проектах Tempusдля визначення поточних завдань, управління фінансами, що займається оперативним розподілом завдань і повноважень, контролем якості, організацією координаційних зустрічей, моніторингом.

 

WP.1 Development: Capacity building of National SQFComittees

1. National SQF Development Committees

2. Training package for professional trainings

3. Training members of SQF Development Committees

4. In-house workshops

 

WP.2 Development Platform for stakeholder dialogue

1. SQF Management Unit at PCs

2. Study tour for the SQFMU staff

3. Database for the SQFMD

4. Tools for collecting data for the Database

5. Regulations on the Database management

6. Final version of the Database

 

WP.3 Development SQFs on informatics and management

1. Concept for SQFs in informatics and management

2. National versions of the concept

3. Testing the SQFs

4. Guidelines on the development of SQFs

5. Final version of national SQFs

6. Handbooks for SQFs in informatics and management

 

WP.4 Development Learning outcomes for MA and BA

1. Intended learning outcomes for MA and BA

2. Peer-review by EU partners

3. Methodology of developing Los

4. Adapted versions of the LOs for MA and BA

 

WP.5 Dissemination

1. Project web-site

2. Brochures and publications

3. Meetings and conferences

 

WP.6 Quality plan Quality control and monitoring

1. Biannual reports of project achievements

2. Annual site-visit reports by the PMB

3. Annual presentations at Ministries

4. Peer-reviews of SQF development

5. Reports of external experts

6. External financial audit

 

                WP.7 Exploitation Sustainability

1. Self-certification of the SQFs

2. Adoption of the SQFs by the Ministries

3. Adoption of the LOs by Academic Councils

4. Financial projections for SQFs maintenance

 

              WP.8 Management

1. Kick-off meeting

2. Project Governing Board

3. Biannual coordination meetings

4. Day-to-day operational management

 

Дочірні категорії